Thema’s

Op maat van de jongeren

De thema’s van de meetingpoints worden samen met de jongeren gekozen. Als jeugdwerkers is het onze taak om te luisteren en signalen op te vangen om er dan samen met de jongeren iets aan te doen. Het gaat om onderwerpen die jongeren bezighouden in hun identiteitsontwikkeling, maar vaak ook het onderwerp vormen van maatschappelijk debat.

Top